kríže a kaplnky 12071/12099
15.03.2020 (60)
(12074) Pri tichom kríži