kríže a kaplnky 104/17935
17.01.2007 (3813)
(1247) Pri starom kríži