ľudia a zvieratá 12577/12619
01.08.2020 (24)
(12580) Na tatranských pasienkoch