ľudia a zvieratá 12749/12811
06.09.2020 (79)
(12752) Na Ždiarskych lúkach