huby 12766/12811
09.09.2020 (59)
(12769) V septembrovom lese

Začiatkom septembra sa v okolí Košíc  urodilo dosť veľa hríbov práve v takom type lesa, kde prevládajú mladšie husté smrečiny. Keď do októbra ešte poprší a neochaldí sa, začnú rásť aj pravé jesenné hríby v lísti pod bukmi.