kríže a kaplnky 13418/13467
12.02.2021 (68)
(13421) Rudnícka kaplnka