technika 14150/14199
12.09.2021 (64)
(14153) Na Ždiarskych lúkach