kríže a kaplnky 192/11263
20.01.2007 (727)
(1517) Na rázcestí