kríže a kaplnky 192/10611
20.01.2007 (675)
(1517) Na rázcestí