kríže a kaplnky 15512/15859
25.09.2022 (188)
(15515) V Spišskej krajine