huby 15522/15859
29.09.2022 (156)
(15525) Lesná bedľa

Koncom septembra 2022 sa objavujú na Zlatej Idke pekné bedle, zatiaľ len na málo miestach. Tieto som nechal rásť ďalej pre iných hubárov.