kríže a kaplnky 15777/15859
19.11.2022 (83)
(15780) V Spišskej krajine