kríže a kaplnky 15777/17047
19.11.2022 (431)
(15780) V Spišskej krajine