kríže a kaplnky 16183/18191
19.01.2023 (599)
(16186) Spišská kaplnka