kríže a kaplnky 16183/16243
19.01.2023 (50)
(16186) Spišská kaplnka