kríže a kaplnky 16210/16243
19.01.2023 (63)
(16213) V Spišskej krajine