kríže a kaplnky 16245/18415
25.02.2023 (632)
(16248) Rudnícka kaplnka