kríže a kaplnky 16245/16303
25.02.2023 (85)
(16248) Rudnícka kaplnka