smolník 69/12427
16.01.2007 (3151)
(234) Počas letnej búrky