smolník 69/11991
16.01.2007 (2927)
(234) Počas letnej búrky