smolník 69/13659
16.01.2007 (3579)
(234) Počas letnej búrky