kvety a rastliny 107/17935
17.01.2007 (3302)
(26) V zimnom pokoji