kvety a rastliny 20/12823
13.01.2007 (1837)
(3) Šafrán