kríže a kaplnky 154/10611
19.01.2007 (731)
(35) Tri kríže