kríže a kaplnky 154/11263
19.01.2007 (793)
(35) Tri kríže