krajina 195/11263
20.01.2007 (2602)
(3518) Ráno na Ružíne