krajina 195/10611
20.01.2007 (2536)
(3518) Ráno na Ružíne