technika 18/12823
13.01.2007 (5447)
(376) Na Tatranských lúkach