kríže a kaplnky 180/11263
20.01.2007 (818)
(4005) Kríže