kríže a kaplnky 180/10611
20.01.2007 (754)
(4005) Kríže