tatry 62/12427
16.01.2007 (3262)
(775) Tatranské striešky