technika 1516/1573
17.12.2018 (715)
(11299) Na Lendackých poliach