technika 1517/1566
17.12.2018 (604)
(11300) Na Lendackých poliach