technika 1517/1593
17.12.2018 (954)
(11300) Na Lendackých poliach