technika 1517/1555
17.12.2018 (510)
(11300) Na Lendackých poliach