technika 1522/1593
17.12.2018 (896)
(11309) Na Lendackých poliach