technika 1521/1573
17.12.2018 (765)
(11307) Na Lendackých poliach