príroda 442/560
12.09.2022 (771)
(15459) Septembrové ráno