príroda 443/560
12.09.2022 (770)
(15460) Septembrové ráno