ľudia 11116/11347
07.11.2018 (177)
(11119) Na Kokavských lazoch