ľudia 11116/11219
07.11.2018 (32)
(11119) Na Kokavských lazoch