kríže a kaplnky 11585/12007
13.08.2019 (208)
(11588) V Spišskej krajine