kríže a kaplnky 11585/11611
13.08.2019 (34)
(11588) V Spišskej krajine