zátišia a interiér 11676/11987
09.09.2019 (152)
(11679) V Kojšovských uličkách