kríže a kaplnky 12016/12063
10.12.2019 (175)
(12019) Kavečianska kaplnka