kríže a kaplnky 12016/12639
10.12.2019 (423)
(12019) Kavečianska kaplnka