príroda 12029/12099
27.12.2019 (218)
(12032) Pred búrkou