príroda 12029/12063
27.12.2019 (132)
(12032) Pred búrkou