príroda 13504/13563
02.04.2021 (55)
(13507) Na Folkmarskej skale

Oproti Zádielu je to veľký rozdiel. Poniklece tu rastú iba sem tam, prevažne po jednom.