kríže a kaplnky 16170/16243
19.01.2023 (50)
(16173) Smolnícka kaplnka