kríže a kaplnky 16170/17499
19.01.2023 (449)
(16173) Smolnícka kaplnka