kríže a kaplnky 172/11263
19.01.2007 (842)
(4004) Na krížnej lúke