kríže a kaplnky 172/10611
19.01.2007 (786)
(4004) Na krížnej lúke