kríže a kaplnky 173/10611
19.01.2007 (757)
(1285) Osvietený