kríže a kaplnky 173/11263
19.01.2007 (816)
(1285) Osvietený