cintoríny 164/11263
19.01.2007 (1002)
(629) Važecký cintorín