cintoríny 164/10611
19.01.2007 (933)
(629) Važecký cintorín