cintoríny 165/11263
19.01.2007 (818)
(630) Važecký cintorín