technika 151/11263
18.01.2007 (3365)
(804) Strážená fabia
fotené kompaktom