spišský hrad 174/11263
19.01.2007 (1701)
(832) Spišská história