spišský hrad 174/10611
19.01.2007 (1644)
(832) Spišská história