technika 1518/1573
17.12.2018 (751)
(11303) Na Lendackých poliach