technika 1519/1563
17.12.2018 (599)
(11305) Na Lendackých poliach