technika 1519/1593
17.12.2018 (917)
(11305) Na Lendackých poliach