technika 1520/1593
17.12.2018 (912)
(11306) Na Lendackých poliach