technika 1520/1555
17.12.2018 (500)
(11306) Na Lendackých poliach