kríže a kaplnky 11562/11611
10.08.2019 (47)
(11565) V Spišskej krajine