kríže a kaplnky 11562/12007
10.08.2019 (207)
(11565) V Spišskej krajine